home


In de bouwwereld en bouwregelgeving volgen de veranderingen elkaar in een snel tempo op. Veel belangrijke wijzigingen leest u op onze website. Hieronder staan recente veranderingen binnen ons kantoor, bouwwereld en bouwregelgeving die mogelijk voor u van toepassing zijn. Kijk regelmatig op onze website om deze wijzigingen bij te houden.

informatie actueel referenties andere websites contact