home

vervolg bedrijven
Architecten en bouwkundige adviesbureaus adviseren wij op het gebied van de bouwregelgeving. Hierbij valt te denken aan: bouwbesluitberekeningen, EPN-berekeningen, brandveiligheidadviezen, geluidberekeningen en overige advisering op het gebied van bouwbesluit en woningwet. Wij zijn thuis in de complexe wereld welke bouwregelgeving heet.

1. nieuwbouwplannen
2. uitbreidingsplannen
3. brandveiligheidsadviezen
4. gebruiksvergunningen
5. geluidsberekeningen
6. bouwkundig tekenwerk
7. EPU-berekeningen
8. bouwbesluitberekeningen
9. overige bouwkundige adviezen

<< Ga terug
bedrijven
particulieren
actueel referenties andere websites contact