home

particulieren
Bij het bouwen of verbouwen komt meer kijken dan u bij voorbaat denkt. Het begint bij het ontwikkelen van de plannen en eindigt bij de oplevering van verbouw of nieuwbouw. Tijdens dit traject komt u de nodige hobbels tegen. Denkt u maar eens aan: het Programma van Eisen, het bestemmingsplan, welstand, bestektekeningen, sonderingen constructieberekeningen, het bodemonderzoek, geluidsberekeningen, bouwbesluitberekeningen, invullen van bouwaanvraagformulieren, werktekeningen, uitnodigen van aannemers om een prijs op te geven, coördineren van de bouw en opleveren van het bouwwerk.

Voor een verbouwing zullen enkele van bovenstaande obstakels niet opduiken, maar voor nieuwbouw van een woning wel. Alle bovenstaande tekeningen, berekeningen, formulieren en rapportages kunnen wij voor u verzorgen bij verbouw en nieuwbouw. Bijna alle werkzaamheden voeren wij zelf uit, slechts enkelen worden uitbesteedt. Met andere woorden: “één aanspreekpunt van ontwerp tot uitvoering, geworteld in regelgeving en praktijk”.

Lees meer >>
bedrijven
particulieren
actueel referenties andere websites contact